زعفران پوشال

معرفی اجمالی کالا
زعفران پوشال

این نوع زعفران شامل رشته هایی است که با ۳-۲ میلی متر خامه همراه است. به علت وجود خامه ( قسمت سفید زعفران) از عطر بالائی برخوردار است.