رقم اکبری

معرفی اجمالی کالا
رقم اکبری

از ارقام تجاری پسته و از نظر اقتصادی دارای بالاترین ارزش می باشد، میوه های آن بادامی شکل، کشیده و درشت هستند، از خصوصیات این رقم رشد رویشی زیاد با رگبرگهای متراکم و سطح وسیع برگ، محصول خوب، دیرگل و دیررس بوده که در دهه سوم شهریور قابل برداشت می باشد و از گرمازدگی خسارت بیشتری را متحمل می شود.از خانواده پسته اکبری بوده با این تفاوت که درشت تر ازآن (با انس تقریبی 18-20)می باشد لازم به ذکر است درحال حاضر این رقم پسته به صورت بسیار اندک و در بخش یزدان آباد از توابع  زرند کرمان تولید می شودو در رده نخست پسته های مجلسی پسند می باشد.