مغز پسته

مغز پسته که عمدتا از پسته های دهن بسته تهیه میگردد و در صنایع شیرینی پزی – بستنی – شکلات سازی و سایر مواد غذایی استفاده می گردد.

انواع مغز پسته سبز (کال:(

این مغز پسته فقط از پسته نارس تولید می گردد و دارای چند درجه است:

درجه :S رنگ سبز خیلی تیره

درجه :A رنگ سبز تیره

درجه :B رنگ سبز روشن

درجه :C رنگ سبز خیلی روشن